Ienākt
Lietotājvārds
Parole
Reģistrēties
Pēc reģistrācijas vietnē Jums būs iespēja izsekot pasūtījumu statusu, kā arī būs piekļuve privātajam kabinetam un citam jaunam iespējam
Lietotājvārds
Parole
Reģistrēties
Pēc reģistrācijas vietnē Jums būs iespēja izsekot pasūtījumu statusu, kā arī būs piekļuve privātajam kabinetam un citam jaunam iespējam

Atslēgu atkausētājs ar silikonu 50ml PILOT

Atslēgu atkausētājs ar silikonu 50ml PILOT
Atslēgu atkausētājs ar silikonu 50ml PILOT
Nav pieejams
Pieejams: 1 gab
€2.40
-0%
€2.40
- +
Nopirkt
Pievienots
Artikuls: KAM888514
Nav pieejams
Pieejams: 1 gab
€2.40
- +
gab.
gab.
Nopirkt
Pievienots
Cena bez PVN
€1.98
PVN
€0.42
Izmērs
Krāsa
Efektīvi noņem ledu no aizsalušām durvju slēdzenēm, automašīnas bagāžnieka un cita veida slēdzenēm. Atkausē un ieeļļo slūžu kāpurus. Aizsargā pret koroziju. Izspiež mitrumu. Aizsargā slēdzenes no atkārtotas sasalšanas.

UFI: VJQK-W3CH-H00R-E8XF

BĪSTAMI!
Uzliesmojošs aerosols. Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību un reiboņus.
Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.
SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122°F. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem/ nacionāliem/ starptautiskiem noteikumiem.
Tilpums
50 ml
Pieejamība
Noliktava
For web
Pieejams:
1 gab
Atslēgu atkausētājs ar silikonu 50ml PILOT